PL | ENG

7 października Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

Siódmego października swoje święto obchodzi ponad 17 milionów osób, u których zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce oraz blisko 350 milionów osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z objawami tychże zespołów. Ponad połowa dzieci żyjących z niepełnosprawnościami w Polsce to dzieci dotknięte mózgowym porażeniem dziecięcym, szacuje się, że jest to około 25 tysięcy osób.

1 na 4 dzieci z MPD nie mówi

1 na 3 dzieci z MPD nie chodzi

1 na 2 dzieci z MPD ma niepełnosprawność intelektualną

1 na 4 dzieci z MPD cierpi na epilepsję.

Mózgowe porażenie dziecięce nie jest chorobą. Jest zespołem objawów, wynikających z trwałego uszkodzenia mózgu, znajdującego się w stadium nie zakończonego rozwoju. Uszkodzenie mózgu może polegać na ubytku tkanki nerwowej lub jej wadliwym funkcjonowaniu. U każdego małego lub większego pacjenta przebiegać może zupełnie inaczej, a wszystko zależy od stopnia uszkodzenia mózgu oraz momentu diagnozy. Lokalizacja uszkodzenia mózgu warunkuje deficyty różnych funkcji: ruchu, wzroku, mowy, funkcji poznawczej, emocjonalnej. Jedno jest pewne: im szybciej rozpoznane, tym wcześniej wdrażane są specjalistyczne ćwiczenia, a prawidłowo prowadzona terapia daje szansę na pełniejszy i lepszy rozwój psychofizyczny dziecka.

Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu wychodzi naprzeciw potrzebom tych osób, naszym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną wielopłaszczyznowych form edukacji i rehabilitacji prowadzącej do pełnej aktywności życiowej i społecznej. Pomagamy i wspieramy rodziny dotknięte niepełnosprawnością swoich bliskich. Rozwijamy działalność naszej szkoły, realizujemy różnorodne inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wyrównujemy szanse, walczymy o ich godność i miejsce w społeczeństwie.

Z okazji Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego nagraliśmy spot, który ma na celu pokazać i uświadomić społeczeństwu, że osoba z niepełnosprawnością MA PRAWO do pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Więcej nas łączy niż dzieli, niepełnosprawny też ma prawo żyć!


Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015