PL | ENG

Działania

07-01-2019, 08:40

„Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD” realizują projekt nr RPLU. 13.02.00-06-0008/16 pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej” złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.02.00-lZ.00-06-001/16 w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO WL na lata 2014 — 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

WIĘCEJ
13-04-2015, 23:44

Działanie nr 1 Partner projektu: "Od pacjenta do obywatela – promowanie bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF"

WIĘCEJ

Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015