PL | ENG

KONTAKT


OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI NA RZECZ OSÓB Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM utworzona w ramach projektu Sieci MPD 
Data utworzenia: 21.06.2010 r.
Siedziba: ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
Biuro: ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
KRS: 0000357882
REGON: 060690239
NIP: 922-30-43-472
Konto bankowe:
BGŻ O/Zamość 79203000451110000002236570


Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015