PL | ENG

O NAS


Realizacja projektu "Aktywni w Sieci – program kształcenia self-adwokatów, rzeczników własnych praw", ma przyczynić się do zwiększenia aktywności osób z mózgowym porażeniem dziecięcym poprzez wdrożenie programu kształcenia na self-adwokatów, czyli rzeczników własnych praw. Założeniem wnioskodawcy jest, aby organizacje pozarządowe wspierały, ale nie wyręczały osób z niepełnosprawnością w ich działalności na rzecz włączania osób z niepełnosprawnością w główny nurt życia społecznego. Odbiorcami będą pełnoletnie osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym. Terenem działania projektu będzie co najmniej 7 województw.
Podstawowe działania w projekcie, to cykl szkoleń z zakresu praw obywatelskich i współpracy z samorządem, poradnictwo prawne, debaty lokalne, wizyty studyjne.

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI NA RZECZ OSÓB Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM utworzona w ramach projektu Sieci MPD
Data utworzenia: 21.06.2010 r.
Siedziba: ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
Biuro: ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
KRS: 0000357882
REGON: 060690239
NIP: 922-30-43-472
Konto bankowe:
BGŻ O/Zamość 79203000451110000002236570


Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015