PL | ENG

Lista członków


LISTA CZŁONKÓW ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PN OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI NA RZECZ OSÓB Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość;
2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Ożarowska” z Warszawy,
ul. Ożarowska 75A, 01-444 Warszawa;
3. Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”,
ul. Kościelna 6, 91-437 Łódź,
4. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny cel”,
ul. Wasilkowska 12/31, 15-137 Białystok,
5. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
ul. Budowlana 12, Mińsk Mazowiecki,
6. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA”,
ul. Stawowa 1A, 50-015 Wrocław,
7. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
ul. Kopernika 20, 56-300 Milicz,
8. Fundacja Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami,
ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków
9. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz Więcej”,
ul. Piłsudskiego 24/2 05-300 Mińsk Mazowiecki
10. Stowarzyszenie „Budujemy Przystań”,
ul. Wośnicka 125, 26-600 Radom
11. Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”,
ul. Białobrzeska 44, 02-325 Warszawa
12. Fundacja „Zapewnić Przyszłość”,
ul. Poprzeczna 24, 04-614 Warszawa
13. Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „Promyczek”,
ul. Rzemieślnicza 39, 81-856 Sopot
14. Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum”,
ul. Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw
15. Stowarzyszenie „Rozumieją Nas”,
ul. Zaolziańska 3/9, 02-781 Warszawa
16. Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „AKSON”,
ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
17.Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Żurawinka",
ul. Żurawinowa 5/7, 61-455 Poznań   

Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015