PL | ENG

Walne Zebranie Członków Sieci

23.04.2015 r. godzina 12:00

Informujemy iż dnia 23.04.2015 o godzinie 12:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Sieci o charakterze sprawozdawczo-wyborczym.
Walne zebranie odbędzie się w Warszawie przy ul. Okopowej 55 w Centrum Okopowa,
Poniżej proponowany porządek zebrania.

Proponowany Program Walnego Zebrania
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Zatwierdzenie Porządku Obrad
4. Wybór Komisji
a) mandatowo-skrutacyjnej
b) uchwał i wniosków
5. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2014 oraz sprawozdania komisji rewizyjnej
6. Wybory do Rady oraz Komisji Rewizyjnej
7. Sprawy organizacyjne
a)Informacja o realizowanym projekcie "Aktywni w Sieci
b)przyjęcie standardów zarządzania, rozwijania działalności obywatelskiej, oraz umacniania wizerunku Sieci.
c) Informacja o innych projektach i działaniach prowadzonych przez Sieć
8. Zakończenie zebrania

Lista komentarzy

Brak komentarzy


Dodaj komentarz

*- Pola obowiązkowe

Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015