PL | ENG

Rekrutacja "WARSZTATY CZERWIEC 2015"

Warsztaty z zakresu analizy czynników ułatwiających uczestnictwo.

Informujemy, że w dniach 15,16.06.2015 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu we współpracy z Siecią MPD organizuje warsztaty z zakresu analizy czynników ułatwiających uczestnictwo. Warsztaty te będą poprowadzone przez Annette Majnemer – specjalistę z zakresu ergoterapii. Będą to warsztaty w zakresie identyfikacji biomedycznych, osobistych i środowiskowych czynników, które najbardziej wpływają na rozwój, funkcjonowanie i jakość życia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, określania czynników ograniczających i ułatwiających uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych wśród młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, doskonalenia motywacji u młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, eliminowania trudności w zachowaniu młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Podczas tego 2-dniowego warsztatu, uczestnicy zdobędą wiedzę o najnowszych wynikach badań w sprawie oceny i metod rehabilitacji dzieci z MPD. Zostaną przedstawione konkretne przypadki leczenia osób z MPD. Uczestnicy będą mieli okazję do wymiany poglądów i refleksji na temat praktycznych aspektów rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.


Uczestnicy poznają:
Narzędzia oceny:
- Zestaw narzędzi pomiaru
- Systemy klasyfikacyjne i ich zastosowanie w praktyce klinicznej
- Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia dla Dzieci i Młodzieży
- zestawy kategorii dla dzieci z MPD
- Oceny funkcji organizmu, aktywności i uczestnictwa
- Ocenę skoncentrowaną na kliencie
- Osobiste i środowiskowe czynniki ważne aby rozważyć
Podejścia do leczenia/usprawniania:
- Opieka skoncentrowana na rodzinie
- Praktyka skoncentrowana na dziecku, uwzględniająca wiek / etap rozwoju
- System sygnalizacji świetlnej dla interwencji u dziecka z MPD - Podejście skoncentrowana na zadaniu, nauka motoryki -
Propagowanie uczestnictwa w rekreacji
- Rzeczywistość wirtualna i technologia
- Promocja zdrowia
- Koncentracja na środowisko

Warsztaty odbędą się w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu (ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość).

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do dnia 31 maja 2015 roku organizatorom: - e mail: szkoleniaicf@gmail.com; w tytule maila „WARSZTATY CZERWIEC 2015“. - fax: 84 62 71 438

Proszę zapoznać się z zasadami rekrutacji.

Udział w warsztatach jest odpłatny w kwocie 60,00 zł.

Organizator zapewnia tłumacza oraz poczęstunek w przerwach między warsztatami.Pozostałe koszty (np.: dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia) pokrywa uczestnik.

Zapraszamy gorąco do uczestnictwa w warsztatach.

Dokumenty do pobrania na stronie: www.szkoleniaicf.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015