PL | ENG

Rekrutacja na Staż 2015

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom (wskazanym między innymi w ankiecie oceniającej szkolenie zrealizowane w dniach 11-15 maja 2015 roku w Zamościu), informujemy, że w dniach 5-9.10.2015 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu we współpracy z Siecią MPD organizuje pięciodniowe staże, w których może wziąć udział kadra (terapeuci) i wolontariusze z placówek i organizacji z terenu całej Polski, zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom (wskazanym między innymi w ankiecie oceniającej szkolenie zrealizowane w dniach 11-15 maja 2015 roku w Zamościu), informujemy, że w dniach 5-9.10.2015 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu we współpracy z Siecią MPD organizuje pięciodniowe staże, w których może wziąć udział kadra (terapeuci) i wolontariusze z placówek i organizacji z terenu całej Polski, zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

LICZBA MIEJSC STAŻOWYCH – 8 osób.

STAŻE zostaną zorganizowane w:

- zespołach Rewalidacyjno – Wychowawczych (dzieci z głęboką i sprzężoną niepełnosprawnością),

- w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych pracujących Systemem Nauczania Kierowanego.

Staże odbędą się w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjno– Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu (ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość).

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do dnia 18.09.2015 roku organizatorom:

- e mail: biuro@spdn.pl; w tytule maila „STAŻ 2015“.

- fax: 84 62 71 438

Warunkiem uczestniczenia w stażu jest uczestniczenie conajmniej w szkoleniu I stopnia.

Udział w stażu jest bezpłatny Wszelkie koszty związane z odbyciem stażu pokrywa uczestnik.

ZAPRASZAMY !!!!

Dokumenty do pobrania na stronie: www.szkoleniaicf.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015